Déan Teagmháil Linn

Choimisiúnaigh Comhairle Chontae na Gaillimhe foireann comhairliúcháin innealtóireachta teicniúla, AECOM chun cuidiú le tionscadal an Ghlasbhealaigh idir Gaillimh agus Uachtar Ard a fhorbairt.

Is féidir fiosruithe agus tuairimí ginearálta maidir leis an tionscadal seo a chur ar aghaidh thíos tríd an bhFoirm Teagmhála.

Consent

Aighneachtaí ar an bPost – Tionscadal Ghlasbhealach Chonamara

Tionscadal Glasbhealaigh Chonamara
Oifig NRPO, Comhairle Chontae na Gaillimhe,
Teach Corparáideach, Páirc Ghnó Oirthear na Cathrach, Baile an Bhriota
na Gaillimhe, H91 KT67

Ríomhphost

[email protected]

Teileafón

091 509 570 (9:00am go dtí 430pm Luan go hAoine)